zondag 11 juni 2017

Familie de Cock in Sint-Pauwels II

In mijn vorige blog entry noemde ik al Bauwen de Cock als vader van Jan de Cock. Ik was natuurlijk erg nieuwsgierig of ik de lijn nog een generatie verder kon doortrekken. Dus de zoektocht ging verder. Twee bronnen boden uitkomst.  Het CYNS register vermelde Bauwen de Cock als man van Gillijne van Voorde met zeven kinderen; Maria, Rogier, Egidius (Gillis), Catharina, Jacob, Jozijne en Jan.  Ik vond ook een staten van goed akte uit 1541 met een Bouwen de Coc zonder vermelding van zijn vrouw maar wel werden er zeven kinderen genoemd. Evenveel als in de CYNS vermeld stonden.
De staten van goed akte vermeld twee voogde Thomas Noents en Jan Taybaert. De eerste voogd vond ik terug ik het Cyns register terug als man van Anna van Voorde de zuster van Gillijne. Bingo de staten van goed akte en de CYNS betreffen het zelfde gezin. De staten van goed akte vermeldt ook dat het jongste kind op 1 oktober 1542 drie jaar oud en dat Gillijne voor haar zeven kinderen zal zorgen totdat het jongste kind 15 jaar oud is. Dat betekent natuurlijk ook dat de andere kinderen nog niet waren getrouwd en nog onder de hoede van de moeder vielen dus ook nog geen 18 jaar oud waren. Dit gaf een prachtige tijdslijn voor het gezin. Alle kinderen moeten immers geboren zijn tussen tussen 1523 en 1539.  Voor het huwelijk ligt dan een schatting van rond 1520 voor de hand.

Het CYNS register vermelde ook dat dochter Marije de Cock trouwde met Gillis Stoop. Hier kon ik ook een staten van goed akte uit 1557 van terugvinden. Dat past dus prima in de tijdlijn die ik had vastgesteld. Als voogd in deze akte wordt Rogier de Cock genoemd. De broer van Marije.

De laatste interessante akte die ik kon terugvinden was van Jan Taijbaert getrouwd met Jozijne de Cock. Hier werd een Jan de Cock als voogd genoemd. Ook deze akte is van rond 1558 en dat past prima in de tijdlijn van Jozijne als dochter van Bouwend de Cock. Nu is de vraag natuurlijk is deze Jan Taijbaert de zelfde als de voogd die genoemd werd in de akte van Bouwen de Cock.
Het zou kunnen als hij al voor 1541 getrouwd was met Jozijne.  Dan was een aanstelling als voogd over de andere kinderen van Bouwen een logische keuze.  Wat tijdlijn betreft zou dat kunnen. Jozijne was dan wel jong getrouwd en moet één van de oudste kinderen van Bouwen de Cock zijn geweest. Een andere optie zou zijn dat de voogd Jan Taijbaert misschien de vader is van de schoonzoon Jan Taijbaert. Meestal is de eenvoudigste verklaring ook de juiste dus voor nu hou ik het er op dat Jan Taijbaert al was getrouwd met Jozijne op het moment van overlijden van haar vader en daarom als voogd werd benoemd over de nog onvolwassen kinderen van Bouwen.

Een hele tijd later werd mijn enthousiasme weer ontvlamt. Ik had een nieuwe bron gevonden. De slaper van de Heilige Geest van Sint-Niklaas. De Heilige Geest was de instelling die verantwoordelijk was voor de armenzorg. Een slaper is een register van eigendommen van de kerk. In 1542 heeft een zekere onderkapelaan Jacop Wittock van de kerk te Sint-Niklaas het register van eigendommen van de Heilige Geest opnieuw opgestelt en bijgewerkt naar de situatie van 1540. In deze bron wordt Bouwen fs Gillis genoemd als pachter van een stuk land in Sint-Pauwels. Onder de aanname dat er maar één Bouwen de Cock leefde in Sint-Pauwels trek ik dus hieruit de conclusie dat zijn vader Gillis heette.

In de zelfde bron wordt ook nog genoemd een Lijsbette fa Gillis de Cock, weduwe van Jacob Anne, Jacob de Cock getrouwd met Jozijne de Maere en een Bouwen de Cock getrouwd met Avezoet Hillegheer.  Van het Jacob en zijn vrouw Jozijne de Maere is ook weer een staten van goed akte bekend uit Sint-Niklaas. Als voogd van de wezen van Jacob de Cock treedt onder andere op Jan de Cock fs Gillis. En verderop in de akte lezen we dat de wezen ook via hun vader erven van hun grootheere Gillis de Cock.  Daarmee komen we inmiddels op vier kinderen in het gezin van Gillis de Cock. De vaders (die van Jacob dus)  erfenis komt voor 1/16 toe aan de bastard van zijne zuster.  Dit moet betekenen dat Lijsbette nog een kind buiten het huwelijk heeft gekregen. In de zelfde slaper wordt nog melding gemaakt van een Jan Polspoel alias de Cock, een Jacob Maes, alias de Cock en Jan Maes fs Jacob alias de Cock. Jacob Maes of Jan Polspoel zou mogelijk het kind van de buiten echtelijke relatie van Lijsbette kunnen zijn en Jan Maes fs Jacob alias de Cock zijn zoon.

Als we zoeken in de Cynsboeken vinden we in Sint-Pauwels nog enkele vermeldingen die mogelijk in de voorouder lijn van Gillis de Cock (I) horen.
7725
COCK (De Cock), Judocus, CYNS, gehuwd 1400 (Sint-Pauwels,OLV-Antwerpen,f1) met HONDT (D´Hondt), Joanne, CYNS (bron: Periode: 1370-1390), dochter van HONDT (D´Hondt), Joannes, CYNS en WELLE (Van Welle), Amelberga, CYNS.
Uit dit huwelijk:
1.m COCK (De Cock), Egidius, CYNS (bron: Periode: 1400-1420).
2.m COCK (De Cock), Boudewijn, CYNS (bron: Periode: 1400-1420).
3.m COCK (De Cock), Joannes, CYNS (bron: Periode: 1400-1420).
4.m COCK (De Cock), Judocus, CYNS (bron: Periode: 1400-1420).
5.v COCK (De Cock), Catherina, CYNS (bron: Periode: 1400-1420), gehuwd 1430 (Sint-Pauwels,OLV-Antwerpen,f1) met VRANCKE (Vrancke), Joannes, CYNS.
Bij deze vermelding vondt nog een verrassende correlatie met de lijst van weerbare mannen uit 1470. Hierin worden Gillis de Cock, Jan de Cock en Joos (Judocus) de Cock genoemt en ook nog Jan Vrancke. Het lijkt er dus op dat deze vier weerbare manen allemaal gerelateerd moeten worden aan het gezin van Judocus de Cock en Joanne d' Hondt.  Dit zou overigens wel betekenen dat het huwelijk verkeerd gedateerd zou zijn. Weerbare mannen waren tussen de 17 en 70 jaar oud en dat betekent dat dus dus minimaal voor 1453 geboren moeten zijn geweest.  Een huwelijk van hun ouders rond 1400 lijkt dan misschien wat laat.  De schattingen van huwelijksdata zoals deze in de Cyns registers worden genoemd zijn gebaseerd op grove schattingen die teruggerekent zijn van bekende doopdata uit de late 16e of 17e eeuw. Met een onzekerheid van 20 jaar per generatie loopt de foutmarge bij eerdere generaties snel op tot wel 80 jaar na. Wat de tijdslijn betreft zou het dus goed kunnen dat dit kinderen uit dit gezin horen bij de generatie voor Gillis de Cock (I) betreft.

Met deze foutmarge ingedachte zouden de onderstaande vermelding misschien wel om de zelfde persoon kunnen gaan die we kunnen koppelen aan Gillis de Cock (I) (direct of via de zoon Egidius) en die op zijn beurt weer een zoon is van Judocus en Joanne. Zonder verder informatie is het echter te veel speculatie om deze vermeldingen op deze manier te verbinden.
7805
COCS (Cocs), Egidius, CYNS, gehuwd 1470 (Sint-Niklaas,Sint-Baafs-abdij-Gent,par19) met GILLIJSJANSOENS (Gillijsjansoens), Elisabeth, CYNS (bron: Periode: 1440-1460), dochter van GILLIJSJANSOENS (Gillijsjansoens), Bouden, CYNS en VELDE (Van Den Velde), Elisabeth, CYNS.
Uit dit huwelijk:
1.m COCS (Cocs), Egidius, CYNS (bron: Periode: 1470-1490).
7804
COCS (Cocs), Egidius, CYNS, gehuwd 1400 (Sint-Pauwels,Sint-Baafs-abdij-Gent,par03) met (), Elysabeth, CYNS (bron: Periode: 1352-1384).
Uit dit huwelijk:
1.v COCS (Cocs), Barbara, CYNS (bron: Periode: 1400-1420), gehuwd (Sint-Pauwels,Sint-Baafs-abdij-Gent,par03) met SNOUCS (Snoucs), Joannes, CYNS.
Voor nu zijn de bronnen weer even opgedroogd.  De genealogie van de familienaam de Cock in Sint-Pauwels begint bij Gillis de Cock waarvan vier kinderen bekend zijn. Helaas nog geen vrouw en preciese tijdslijn. Er blijkt een verbinding te zijn met Sint-Niklaas maar nog onvoldoende informatie of de familie hier zijn oorsprong vond of dat de landerijen toevallig ook in deze parochie waren te vinden. Ik heb wat indicaties voor eerdere generaties gevonden maar helaas nog onvoldoende aanknopingspunten om deze in de genealogie op te kunnen nemen.

Alle gegevens bijelkaar gekomen komt er dan de volgende aanvulling op de genealogie uit mijn blog "Familie de Cock in Sint-Pauwels I":

I. Gillis de Cock, tr voor 1500 met onbekend

Uit dit huwelijk:
 1. Jan, voogd van de kinderen van Jacob.
 2. Lijsbette, (1) releatie met onbekende man, hieruit wordt een kind geboren, tr (2) Jacob Anne
 3. Jacob, volgt IIc
 4. Bouwen, volgt IId

IIc. Jacob de Cock, , ovl. Sint-Niklaas 1540, zn van Gillis de Cock, pachte in 1540 land in Sint-Niklaas belast met een rente aan de Heilige Geest van Sint-Niklaas, tr. Jozijne de Maere, dr van Bouwen de Mare en Josine Zeghers
Uit dit huwelijk:

 1. Gillis, tr. 1 Amelberga van Kerchove, tr. 2 Maria Albrechts

IId. Bauwen de Cock, geb voor 1500, ovl. Sint-Pauwels 1541, zn van Gillis de Cock, pachte in 1540 land in Sint-Pauwels belast met een rente aan de Heilige Geest van Sint-Niklaas, tr. rond 1520 Gillijne van Voorde, dr van Egidius van Voorde en Catharina Zeelanders
Uit dit huwelijk:

 1. Maria de Cock, geb tussen 1523 en 1539, tr rond 1550 Egidius Stoop
 2. Rogiergeb tussen 1523 en 1539
 3. Catharinageb tussen 1523 en 1539
 4. Egidiusgeb tussen 1523 en 1539
 5. Jacobgeb tussen 1523 en 1539
 6. Jozijnegeb tussen 1523 en 1539, tr rond 1550 Jan Taijbaert, ovl 1557.
 7. Jan de Cock, (volgt IIIg)

IIIg. Jan de Cockgeb tussen 1523 en 1539, ovl. Sint-Pauwels 1585, zn. van Bauwen de Coc, pachte 500 roede land in Sint-Pauwels gelegen in de Crayenacker, tr. ~˜1570 Maria Westelinck
Uit dit huwelijk twee kinderen:


 1. onbekend
 2. Jan de Cock, (volgt IV)

IV. Jan de Cock. geb tussen 1572 en 1575, ovl. Sint-Pauwels tussen 1628 en 1634, zn. van Jan de Cock en Maria Westelinck, tr. Sint-Pauwels 1595 Margaretha Verberckmoes, geb. aug 1574, overl. Sint-Pauwels 5-5-1650, buiten echtelijke dr. van Andries Verberckmoes en Livine Borms
Uit dit huwelijk:

 1. Tanneke sCocx, (geen doopgegevens alleen vermeldt in Staten van Goed)
 2. Maria de Cock, ged. Sint-Pauwels 23-9-1602 (geen moeder vermeld) get. Paschier Decautere en Machete Cocx, overl. Sint-Pauwels 15-9-1664
 3. Margriete de Coock, ged. Sint-Pauwels 11-10-1605 get. Andries Verbercmoest en Amelken sMaren (als vader vermeldt Hans, geen moeder vermeldt)
 4. Jan de Cock, ged. Sint-Pauwels 8-1608 (geen moeder vermeld) get. Pieter Gubels en Catharina Grembergen
 5. Joanna de Cocq, ged. Sint-Pauwels 16-9-1610, get Gillis Bogaert en Joanna Zegers overl. voor 1-4-1648, tr. Sint-Pauwels 17-5-1636 Adrianus Vereecken get. Joannes de Cock (broer van Joanna) en Egidius van Vlierbergen.
 6. Andries de Cocq, ged. Sint-Pauwels 18-4-1613, get. Joos Wilsens en Lisabeth van Deynse.
 7. Amelberga Cocq, ged. Sint-Pauwels 23-11-1617, Doopgetuigen Joannes de Wilde en Amelberga Spildoren, ovl. voor 1634 (als vader vermeldt Joos)
 8. Petronella Cocq, ged. Sint-Pauwels 26-2-1620, get. P[iete[r van Stappen en Cath[ari]ne Wuytack

Geen opmerkingen:

Een reactie posten