zaterdag 23 mei 2015

Mijn Y-chromosoom deel 2

In september 2014 schreef ik hoe je in een genealogisch onderzoek gebruik kunt maken van DNA testen. Ik schreef toen al dat ik een vervolg onderzoek had aangevraagd en de resultaten daarvan zijn inmiddels allang binnengekomen.

De Chrome-2 test die ik als eerste had laten doen bleek mij te plaatsen onder de clade DF96 waar ik daarvoor nog niet verder was dan Z306 met enige indicaties dat ik thuis hoorde ergens in de DF96 tree maar mogelijk toch ook nog de DF98 tree.  Mijn data gaf echter ook aan dat ik nog al afwijkende genen heb ten opzichte van de reeds bekende samples onder DF96 en dat mijn DNA dus nieuwe inzichten zou kunnen geven in de verdere onderverdeling van deze groep.
Age estimations die in het FTDNA U106 forum worden gepubliceerd door Iain McDonalds gaven aan dat ik mogelijk gemeenschappelijke voorouders zou kunnen hebben zo laat als in de 15e eeuw het geen je in de buurt brengt van de mogelijkheden van papieren onderzoek.
Ik ben toen zo enthousiast geworden over de resultaten en de voortgang van de interpretatie van de resultaten in het forum voor de FTDNA U106 groep dat ik direct besloot ook een bijdrage te willen leveren aan deze age estimates.  Hiervoor was het nodig om de nog best wel dure Big-Y test bij FTDNA te laten doen. Maar met een gunstige dollar koers en regelmatige verkoopkortingen die door FTDNA worden gehouden kon ik de kosten binnen accetabele grenzen stellen. Ik besloot dus bij de volgende sale van de FTDNA Big-Y deze test ook te laten doen. Die kwam in december 2014 en ook daarvan heb ik inmiddels de resultaten binnen.

De uitkomst bleek het gewenste effect te hebben.  Mijn resultaten te samen met die van enkele andere maakten het mogelijk om een nieuwe clade onder DF96 te identificeren.
Ik bleek een gemeenschappelijke voorouder te hebben met een amerikaan en samen vormde we een nieuwe sub-clade onder de toen al bekende maar verder nog niet gedateerde S25234 clade. Met nog enkele andere samples kon nu deze jongste clade door Iain in de age calculaties worden meegenomen. De meest recente gemeenschappelijke voorouder van mij en clade genoot werd geschat op eind 6e eeuw en deze is recentelijk door nog meer samples in onze clade verfijnd tot 632 AD. Nog te oud voor koppeling naar een papieren onderzoek maar naarmate er meer mensen deze test laten doen zullen er weer nieuwe clades bekend worden en we komen steeds dichter bij een mogelijke koppeling naar de papieren bronnen.

Voor nu is dit het even wat ik op gebied van DNA onderzoek kan laten doen. Met de Big-Y test is zo'n beetje het hele testbare deel van het Y-chromosoom gedekt andere testen op dit gebied zullen voorlopig niet heel veel meer verfijning in de informatie kunnen opleveren. Het is nu wachten op meer mensen die precies deze test zullen doen om nieuwe en meer recentere clades te kunnen vinden en te dateren.  Ik roep dus elke Nederlander die dit leest op om ook zijn Y-chromosoom te laten testen en het wetenschappelijk inzicht over onze voorouders verder te helpen. Wie weet ben jij degene die een naaste verwant van mij blijkt te zijn en kunnen we, door onze papieren onderzoek naast elkaar te leggen, voorouders onthullen van voor de tijd van de papieren bronnen. Misschien kunnen wij samen uitvogelen of onze voorouders behoorden tot de Friezen, de Saksen of de Franken en waar onze voorouders vandaan zijn gekomen voor ze zich in ons kikkerlandje hebben gevestigd.

Update:  Inmiddels zijn er meer BigY testen gekomen en is er weer een clade bijgekomen. In deze clade deel ik een gemeenschappelijke voorouder met een Nederlander in de 12e eeuw.  Deze persoon heeft een papieren stamboom die terug gaat tot de 14e eeuw waar de mijne ophoudt in de 16e eeuw.  Het gat is voorlopig nog te groot om te overbruggen met papieren onderzoek maar het is alweer een stuk kleiner geworden.


R-U106±3079 BC
R-Z381±3042 BC
R-Z156±2943 BC
R-Z306±2678 BC
R-Z304±2649 BC
R-DF96±1946 BC
R-FGC13326±1608 BC
R-S25234±1163 BC
R-FGC12365±  503 AD
R-FGC12371±1116 AD

Geen opmerkingen:

Een reactie posten