dinsdag 5 augustus 2008

Eureka

In de vorige entry melde ik dat met enige gewaagde hypotheses de Hardinxveldse takken van de familie Ambachtsheer met elkaar verbonden leken te kunnen worden. Enige weken geleden vond ik in het Nationaal Archief het bewijs maar mee de Koyman tak en de Teunis tak verbonden werden.

(115) dd.24.09.1643
Lijntgen Franse, weduwe wijlen Teunis Ariaensz, ter eenre, Ariaen Ariaensz, als oom ende bloetvoocht van de onmondige kinderen, genaemt Janneken, Marieken, Ariaentgen ende Teunis Teunisz, ter andere sijde, nopende de erffenisse daerinne de voorss kinderen bij doode van haeren sa, vader bestorven sijn. .... [Verdeling.] ....
De moeder sal de kinderen opvoeden tot haer mondige dagen ende alsdan elcx uytreycken gld. 1.10- (WA Hardinxveld inv 1)


Een andere verwijzing geeft een mogelijke aanwijzing voor hun vader

(99) dd.04.06.1613
Extra ordinaris rechtdaech Jan Corsz, eysscher, contra Adriaen Cornelisz Ambochtsheer, wonende op Gyssenbuytendams. Den eysscher seyt dat hij in den voorleden winter van den gedaechde gecocht hadde een parthij lange waerden rijs ende heeft daer van ontfangen 180 bossen ende als hij op den 2e Juny lestleden den selven rijs aen den gedaechde soude betaelen, heeft den gedaechde geseyt dat den eysscher egeen coop aen de selve rijs en hadde, hem daer over schelden voor een leugenaer. (RA Hardinxveld inv. 22)


Bij een bezoekje aan het streekmuseum van Heinenoord waar ook een uitgebreide collectie genealogische gegevens wordt bijgehouden was ik op zoek gegaan naar gegevens over een gevonden vermelding van een Arien Pieters Ambachtsheer en een Jan Ariens Ambachtsheer. Tot mijn verbazing vond ik nog een Anthonis Pieters Ambachtsheer en een tweede Arien Pieters Ambachtsheer. Anthonis werd vermeld in een akte van 1613 de oudste referentie een week later geëvenaard door bovenvermelde akte. Met enig combineren bleken alle personen in een familieband geschikt te kunnen worden waarmee 3 generaties Ambachtsheer in de Hoeksche waard gelinkt zijn. Er is echter nu geen enkele verband te vinden met de lijnen uit Hardinxveld of Hillegersberg.

Bij een bezoekje aan de studiezaal van de genealogische vereniging van Sliedrecht "de Stamboom" waar ik de serie Hardinxveld van J Hartog zat door te bladeren vond ik nog wat interessante referenties waarmee mogelijk ook Pieter Cornelisz alias Ambachtsheer uit Bleskensgraaf met de Hardinxveldse lijnen verbonden kan worden. Maar dat verhaal bewaren we voor een volgende keer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten