zondag 11 maart 2012

De sprong naar de Middeleeuwen

In de vorige entry heb ik al gemeld dat ik mijn voorouders heb kunnen verbinden aan de Middeleeuwse vorstenhuizen. Vandaag wil ik dieper ingaan op deze verbinding. De oorsprong ligt in het onderzoek van G. J. Bothof. Zijn publicatie "Geschiedenis van de Nederlands/Amerikaanse familie Bothof/Bothoff" heb ik bij de auteur persoonlijk aangeschaft. Bij die gelegenheid vertelde hij mij dat een andere Bothof het onderzoek in de vorm van een kwartierstaat tot ver in de Middeleeuwen had teruggevoerd. Destijds was ik nog opzoek naar de eerste generaties van de familie Ambachtsheer en heb dit verder niet op opgevolgd. Toen mijn kwartierstaat echter begon te groeien en ik hier en daar de 15e eeuw binnentrad werd mijn interesse in de Middeleeuwen groter. Als snel vond ik op diverse websites een aansluiting die mij terugbracht naar Karel de Grote. Echter bij nadere bestudering van publicaties uit de Nederlandse Leeuw en Ons Voorgeslacht die soms als bron werden opgegeven moest ik telkens constateren dat de auteur een wat al te vrije interpretatie van de bron had overgenomen en vermeldingen als mogelijk en vermoedelijk voor het gemak maar had weggelaten. Aangezien mijn inzet toch wel is mijn kwartierstaat op betrouwbare historische bronnen te baseren heb ik elke keer toch de verbinding weer verwijderd.  Zeer behulpzaam hierin is de commentaren op de gepubliceerde reeksen op de website www.kareldegrote.nl waarin reeksen aangedragen door diverse genealogen aan een kritische blik worden onderworpen waarmee de zwakke schakels snel zijn te identificeren.
Toen ik de kwartierstaat 'Bothof-Kool' tegenkwam op de website Hogenda tegenkwam (alleen toegankelijk voor leden) was ik dus ook voorbereid om wederom een link naar de middeleeuwen te kunnen maken. Ik wilde hierin echter wel de oorspronkelijke bronnen terugvinden om de redenatie van de auteur te kunnen begrijpen en mijn eigen conclusie over de betrouwbaarheid van de verbinding te kunnen nemen.
Het echtpaar Balten Teuniszn Ambachtsheer en Johanna Bothof had ik snel gevonden en via de moederlijn van Johanna kwam ik op het geslacht Cauwenbergh en 2 generaties daarvoor op het geslacht Grevenbroeck. De bronverwijzing vermelde een artikel uit Ons Voorgeslacht die dit geslacht  terugbracht naar Robert van Arkel die rond 1363 het landgoed Grevenbroeck verkreeg en zich nadien van Grevenbroeck ging noemen. Het artikel was echter niet geheel zeker over de herkomst van deze Robert en om die reden heb ik de zaak verder laten rusten. Mijn eigen onderzoek naar de familienaam Ambachtsheer doorging op dat moment een interessante ontwikkeling die het mogelijk maakte de diverse takken uit Hardinxveld met elkaar te verbinden.
Pas enkele weken geleden toen diverse andere onderzoeksrichtingen in mijn kwartierstaat gingen opdrogen heb ik de draad naar de Middeleeuwen weer opgepakt. Het is tenslotte altijd nuttig om het werk van collega onderzoekers na enkele jaren opnieuw na te lopen om te zien of zij inmiddels nieuwe aktes of documentatie hebben kunnen blootleggen. Mijn oog was inmiddels gevallen op een DVD uitgave van de Nederlandsche Leeuw waarin alle jaargangen tot 2008 op waren verwerkt. Ik had eerder al eens een CD uitgave aangeschaft maar die ging maar tot 1983. Omdat het in elektronische documenten nu eenmaal sneller zoeken is dan in papieren uitgaven besloot ik deze DVD toch maar aan te schaffen.  Al snel vond ik hierin enkele nieuwe publicaties over het geslacht van Arkel en ook een verwijzing naar een artikel in Ons Voorgeslacht. Hiermee werd de lijn van de Grevenbroeck's naar de van Arkels bevestigt.De aansluiting naar de reeksen van Karel de Grote kwam via het echtpaar Jan I van Cuyck en Jutta van Nassau (dochter van Hendrik II de rijke van Nassau en Machteld van Gelre).  Vanaf hier had ik snel een aansluiting op reeks 97 en net voor dat deze uitmondt in een zwakke schakel kun je simpel overstappen naar reeks 83 die geen zwakke schakels vermeldt.  Uiteindelijk besloot ik dat de Wikipedia pagina's een interessante aanvulling vormen en een consensus lijken te vertonen m.b.t. de huidige stand van het onderzoek.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten