zondag 4 maart 2012

De Middeleeuwen

Vandaag heb ik een grote update geplaatst van de database. Enige weken geleden heb ik opnieuw gekeken naar een mogelijke aansluiting naar de middeleeuwen en deze inderdaad gevonden. Via de familie van Grevenbroeck en van Arkel vond ik op de website www.kareldegrote.nl een aansluiting naar Hendrik II "de Rijke" van Nassau en Machteld van Gelre. Vandaar uit heb ik verder de pagina's van Wikipedia over goed beschreven personen uit de middeleeuwen gevolgd. Het grappige is dat als je eenmaal in de hoge adel terecht komt je binnen no time een verbinding met alle oude vorstenhuizen van Europa terug kan vinden. Genealogie bedrijven op de adellijke familie in de middeleeuwen is een vak apart. Ik claim dan ook geen zins hier enige expertise in te hebben. Ik vertrouw volledig op publicaties gedaan in tijdschriften als de Nederlandse Leeuw en Ons Voorgeslacht. Ik probeer daarbij wel zoveel mogelijk de oorspronkelijke bron van een theorie terug te vinden. Om zo mijn eigen inschatting te kunnen maken over de soms wat tegenstrijdige conclusies die worden getrokken op basis van de beperkte beschikbare informatie. Ook op Wikipedia waar men mag verwachten dat de consensus van de huidige stand van het onderzoek wordt weergegeven, vindt je zo nu en dan tegenstrijdigheden. Bij twijfel heb ik verdere verbindingen weggelaten of deze via Duitstalige of Engelstalige  Wikipedia pagina's proberen terug te vinden. Evengoed zullen er verbindingen voorkomen die betwist zijn of gewoon ronduit fout. Dit is een onvermijdelijk gegeven als je diep de Middeleeuwen in duikt waar mythes en legendes worden gemengd met moeilijk verifieerbare historische akten.
In de notities heb ik extracten van de verhalen van Wikipedia opgenomen om de lezer wat meer inzicht te geven in de rijke historie van deze middeleeuwse vorstelijke voorouders.
Als je alles in de database wilt teruglezen kunt je het best beginnen bij Jutta van Nassau de vrouw van Jan I van Cuyk

Geen opmerkingen:

Een reactie posten