zondag 11 maart 2012

Het verhaal van Theresia Thorens

Uit de bevolkingsregisters van Goes leren we het een en ander over Theresia Thorens haar dochter Catharina Thorens en haar latere man Jan Hubregtse als ook zijn moeder Dina Hubregtse.

Als eerste merken we op dat Dina Hubregtse in 2 spellingsvarianten voorkomt. Van Jan Hubregtse vonder we er maar 1. Ook vinden we 2 geboorte data voor Dina waar we niet goed uit kunnen kiezen. 15 feb 1787 en 15 feb 1782. Vermoedelijk een schrijffout in het register. Dat het hier niet om 2 verschillende Dina's gaat blijkt uit de aansluitende verhuisbewegingen en uit de overige afleidingen.

Jan Hubregtse is wat complexer. We vinden er vier allen geboren in Goes De jongste (19 jun 1846) is het gemakkelijkst deze kennen we uit de geboorteregisters al als de zoon van Catharina Thorens en Jan Hubregtse. Uit de verhuisbewegingen die volledig overlappen met die van Catharina Thorens concluderen we dat de Jan van 13 feb 1809 de man van Catharina Thorens is. Nu begint het interessant te worden.

De Jan Hubrechtse geboren op 13 feb 1798 komt gelijk met Catharina Thorens uit Sloten en volgt haar verhuisbewegingen exact. Echter de Jan Hubregtse geboren op 13 feb 1809 volgt ook de verhuisbewegingen van Catharina Thorens exact tot op D66. Direct aansluiten loopt Catharina gelijk met de verhuis bewegingen van Jan Hubregtse geboren op 13 feb 1798. We kunnen dus niet anders concluderen dat het hier om dezelfde Jan Hubregtse gaat en dat we hier dus 2 mogelijke geboorte data hebben voor de man van Catharina.

Tot slot dan de laatste Jan Hubrechtse geboren op 16 feb 1811. Deze volgt de eerste verhuisbewegingen van Dina Hubrechtse als deze net in Goes is gearriveerd. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat dit haar zoon moet zijn die zijn eerste levensjaren uiteraard zijn moeder volgt.

Nu hebben we dus al 3 geboorte data voor Jan Hubregtse 13 feb 1798, 13 feb 1809 of 13 feb 1811. Aannemende dat de geboorte datum van zijn moeder 15 feb 1782 of 1787 is concluderen we dat de datum 13 feb 1798 niet kan kloppen zijn moeder zou dan 12 of 9 geweest zijn. Bovendien wordt de geboorteplaats Goes genoemd terwijl zijn moeder op zijn vroegst in 1799 uit Middelburg in Goes arriveert. Het ligt dus voor de hand om te veronderstellen dat Jan Hubrecthse is geboren in 1809 of 1811. Helaas kunnen we voor geen van beide data een geboorteakte vinden zodat we op dit moment nog geen keuze kunnen maken. Ook van zijn moeder blijft de geboorte datum onduidelijk deze is 15 feb 1787 of 15 feb 1782.
We kiezen uiteindelijk voor de datum die genoemd wordt in het overlijdensregister. Voor Dina is dat 15 feb 1782. En voor Jan is dit bij de gegeven leeftijd van 84 bij overlijden dus 1809. Voor Theresia zet de overlijdensakte de datum verrassend op 20 okt 1790.

De overlijdensakte van Theresia geeft nog een andere koppeling. Duidelijk wordt via de hier gegeven geboorte datum dat Theresia getrouwd is geweest met Jacobus Johannes Herrewijers. Deze conclusie wordt gesterkt door de vele bewegingen naar St Jansteen als ook de uiteindelijke verhuizing naar deze plaats, tevens de geboorteplaats van Jacobus Herrewijers. Na diens dood keert Theresia terug naar Goes.

Hiermee is ook een link naar haar ouders gelegd. We vinden in de Burgelijke stand nog vele geboorte aktes met Theresia Thorens. Deze melden echter een zekere Levinus Wolfaert als vader van de kinderen. Via het bevolkingsregister volgen we Catharina Wolfaert en Johannes Wolfaert. Voor Catherina vinden we 3 opeenvolgende overlappingen met Theresia Thorens. Het gaat hier dus om de zelfde Theresia Thorens. Dit wordt nog eens bevestigt door het feit dat in 1852 Catharina Thorens haar zoon Levinus noemt. Zou Levinus ook de vader van Catharina kunnen zijn?. Haar geboorte in 1814 sluit mooi aan op de geboorte van Levina Wolfaert in 1816. Maar verder bewijs is niet teruggevonden voor deze stelling.

Ook is er bijzonder weinig over Levinus Wolfaert zelf te vinden. Zelfs een huwelijksakte met Theresia is niet gevonden. Mogelijk is het stel nooit getrouwd. Uit de vele verschillende plaatsen die we vinden voor de kinderen van dit stel ligt de conclusie voor de hand dat het hier om een schipper gaat die veel rondreist en misschien wel altijd op zijn schip heeft gewoont.Dit is echter niet meer dan een vermoeden en hiervoor is verder geen bewijs gevonden.

Met alle linken gelegd is het eenvoudig geworden het gezin met Levinus te reconstrueren. Het laatste kind van Theresia vinden we terug in 1826 genaamd Anthonius en levenloos geboren. Opvallend wordt hier Levinus niet meer als vader vermeldt. Kennelijk is het stel uit elkaar gegaan. In 1829 vinden we Levinus terug in Halsteren waar zijn overlijdensakte is opgemaakt. Opmerkelijk genoeg wordt hier wel zijn eerste vrouw Pieternella Dravik vermeldt maar niet Theresia Thorens.


WijkDistrict Straat Achternaam Voornamen Datum inkomend Vorige woonplaats Vorige wijk Datum vertrek Nieuwe woonplaats Nieuwe wijk Geboortedatum Geboorteplaats
D 91  manhuis Thorens Theresia 0-6-1816 Kattendijke  0  0-0-0
D 125  02-10-87 Lamswaarde
D 125 
Thorens Theresia 0-6-1816 Kattendijke A 71  0-0-0
C 264  02-10-87 Lamswaarde
C 264 
Thorens Theresia 0-6-1826 Kattendijke  0  0-0-0
 0  02-10-87 Lamswaarde
C 264  Stadswal oostzijde Thorens Theresia 0-6-1826 Kattendijke  0  0-0-0
B 77  02-10-87 Lamswaarde
B 77  Sint Jacobstraat oostzijde Thorens Theresia 0-6-1826 Kattendijke B 264  0-0-0
B 209  02-10-87 Lamswaarde
B 209  Molendijk oostzijde Thorens Theresia 0-6-1826 Sint Jansland B 77  0-0-0
B 207  02-10-87 Lamswaarde
B 207  Molendijk oostzijde Thorens Theresia 0-6-1826 Sint Jansland B 209  0-0-0
D 33  02-10-87 Lamswaarde
D 33  Opril 's-Heer Hendrikskinderenstraat westzijde Thorens Theresia 0-6-1826 Sint Jansteen B 207  0-0-0
A 192  02-10-87 Lamswaarde
A 192  Bleekersgang Wijngaardstraat Thorens Theresia 0-6-1826 Sint Jansteen D 33  0-0-0
B 212  02-10-87 Lamswaarde
B 212  Molendijk oostzijde Thorens Theresia 0-6-1826 Sint Jansteen A 192  0-0-0
B 225  02-10-87 Lamswaarde
B 225  Molendijk westzijde Thorens Theresia 0-6-1826 Sint Jansteen B 212  0-0-0
 0  02-10-87 Lamswaarde
B 225  Molendijk Thorens Theresia 0-6-1826
 0  15-12-51 Sint Jansteen  0  02-10-87 Lamswaarde
A 94  Zusterstraat Thorens Theresia 0-0-0
B 222  0-0-0
A 94  20-10-87 Lamswaarde
D 211  Nieuwstraat Thorens Theresia 0-0-0
A 94  0-0-0
 0  20-10-87 Lamswaarde
B 66  Oude Vismarkt Thorens Theresia 0-0-0
D 211  0-0-0
 0  20-10-90 Lamswaarde
A 135 
Thorens Katharina 0-6-1816 Kattendijke  0  19-04-37 Texel  0  15-06-14 Kattendijke
B 156 
Thorens Katharina 29-04-39 Cocksdorp A 50  0-0-0
D 77  15-06-14 Kattendijke
D 77 
Thorens Katharina 29-04-39 Cocksdorp B 156  0-0-0
B 77  15-06-14 Kattendijke
B 77 
Thorens Katharina 29-04-39 Cocksdorp D 77  0-0-0
 0  15-06-14 Kattendijke
C 264 
Thorens Katharina 29-04-39 Cocksdorp  0  0-0-0
A 50  15-06-14 Kattendijke
A 50 
Thorens Katharina 29-04-39 Cocksdorp C 264  0-0-0
B 156  15-06-14 Kattendijke
B 77  Sint Jacobstraat oostzijde Thorens Katharina 29-04-39 Cocksdorp  0  17-04-40
 0  15-06-14 Kattendijke
A 94  Manhuisstraat noordzijde Thorens Katharina 10-12-40 Sloten D 66  0-0-0
E 88  15-06-14 Kattendijke
E 88  Voorstad zuidzijde Thorens Katharina 10-12-40 Sloten A 94  0-0-0
 0  15-06-14 Kattendijke
B 77  Sint Jacobstraat oostzijde Thorens Katharina 10-12-40 Sloten  0  0-0-0
B 201  15-06-14 Kattendijke
B 201  Molendijk oostzijde Thorens Katharina 10-12-40 Sloten B 77  0-0-0
B 142  15-06-14 Kattendijke
B 142  Tussen de 2 Poorten westzijde Thorens Katharina 10-12-40 Sloten B 201  0-0-0
B 212  15-06-14 Kattendijke
B 212  Molendijk oostzijde Thorens Katharina 10-12-40 Sloten B 142  0-0-0
B 210  15-06-14 Kattendijke
B 210  Molendijk oostzijde Thorens Katharina 10-12-40 Sloten B 212  0-0-0
D 66  15-06-14 Kattendijke
D 66  s-Heer Hendrikskinderenstraat oostzijde Thorens Katharina 10-12-40 Sloten B 210  0-0-0
A 94  15-06-14 Kattendijke
E 88  Voorstad Thorens Catharina 10-12-40 Sloten  0  0-0-0
 0  15-01-14 Kattendijke
E 88  Voorstad Thorens Catharina 0-0-0
 0  11-06-00
D 191  15-06-14 Katendrecht
D 191  Nieuwstraat Thorens Catharina 16-06-53
E 88  0-0-0
A 100  15-06-14 Kattendijke
A 100  Zusterstraat Thorens Catharina 0-0-0
D 191  0-0-0
A 152  15-06-14 Kattendijke
A 152 32 Zusterstraat Thorens Catharina 0-0-0
A 100  0-0-0
 0  15-06-14 Kattendijke
E 171  Westhavendijk Thorens Catharina 0-0-0
A 152  25-05-67 Wolphaartsdijk  0  15-06-14 Kattendijke
A 71 
Hubregtse Jan 0-0-0
 0  0-0-0
 0  16-02-11 Goes
A 71 7 manhuis Hubregtse Jan 0-0-0
 0  0-0-0
 0  16-02-11 Goes
A 71  manhuis Hubregtse Jan 0-0-0
 0  0-0-0
 0  16-02-11 Goes
A 135 
Hubregtse Jan 0-0-0
 0  19-04-37 Texel  0  13-02-09 Goes
B 156 
Hubregtse Jan 29-04-39 Cocksdorp A 50  0-0-0
D 77  13-02-09 Goes
D 77 
Hubregtse Jan 29-04-39 Cocksdorp B 156  0-0-0
B 77  13-02-09 Goes
B 77 
Hubregtse Jan 29-04-39 Cocksdorp D 77  0-0-0
 0  13-02-09 Goes
C 264 
Hubregtse Jan 29-04-39 Cocksdorp  0  0-0-0
A 50  13-02-09 Goes
A 50 
Hubregtse Jan 29-04-39 Cocksdorp C 244  0-0-0
B 156  13-02-09 Goes
B 77  Sint Jacobstraat oostzijde Hubregtse Jan 29-04-39 Cocksdorp  0  17-04-40
 0  13-02-09 Goes
A 94  Manhuisstraat noordzijde Hubregtse Jan 10-12-40 Sloten D 66  0-0-0
E 88  13-02-09 Goes
E 88  Voorstad zuidzijde Hubregtse Jan 10-12-40 Sloten A 94  0-0-0
 0  13-02-09 Goes
B 77  Sint Jacobstraat oostzijde Hubregtse Jan 10-12-40 Sloten  0  0-0-0
B 201  13-02-09 Goes
B 201  Molendijk oostzijde Hubregtse Jan 10-12-40 Sloten B 77  0-0-0
B 142  13-02-09 Goes
B 142  Tussen de 2 Poorten westzijde Hubregtse Jan 10-12-40 Sloten B 201  0-0-0
B 212  13-02-09 Goes
B 212  Molendijk oostzijde Hubregtse Jan 10-12-40 Sloten B 142  0-0-0
B 210  13-02-09 Goes
B 210  Molendijk oostzijde Hubregtse Jan 10-12-40 Sloten B 212  0-0-0
D 66  13-02-09 Goes
D 66  s-Heer Hendrikskinderenstraat oostzijde Hubregtse Jan 10-12-40 Sloten B 210  0-0-0
A 94  13-02-09 Goes
E 88  Voorstad Hubregtse Jan 10-12-40 Sloten  0  0-0-0
 0  13-02-98 Goes
E 88  Voorstad Hubregtse Jan 0-0-0
 0  11-06-00
D 191  13-02-98 Goes
D 191  Niewustraat Hubregtse Jan 16-06-53
E 88  0-0-0
A 100  13-02-98 Goes
A 100  Zusterstraat Hubregtse Jan 0-0-0
D 191  0-0-0
A 152  13-02-98 Goes
A 152 32 Zusterstraat Hubregtse Jan 0-0-0
A 100  0-0-0
 0  13-02-98 Goes
E 171  Westhavendijk Hubregtse Jan 0-0-0
A 152  25-05-67 Wolphaartsdijk  0  13-02-98 Goes
A 71 
Hubregtse Dina 0-0-1806 Middelburg  0  0-0-0
 0  15-02-87 Middelburg
A 71 7 manhuis Hubregtse Dina 0-0-1806 Middelburg  0  0-0-0
 0  15-02-87 Middelburg
A 71  manhuis Hubregtse Dina 0-0-1806 Middelburg  0  0-0-0
 0  15-02-87 Middelburg
A 71  manhuis Hubregtse Dina 0-0-1799 Middelburg A 114 a 0-0-0
C 180  15-02-82 Middelburg
A 152 
Hubregtse Dina 0-0-1799 Middelburg  0  0-0-0
C 180  15-02-82 Middelburg
A 152 
Hubregtse Dina 0-0-1799 Middelburg C 180  0-0-0
 0  15-02-82 Middelburg
A 152  Manhuisstraat zuidzijde Hubregtse Dina 0-0-1799 Middelburg  0  0-0-0
 0  15-02-82 Middelburg
A 152 25 Zusterstraat Hubrechtse Dina 0-0-1799 Middelburg  0  0-0-0
 0  15-02-82 Middelburg
A 152 5 Zusterstraat Hubrechtse Dina 0-0-0
 0  0-0-0
 0  15-02-82 Middelburg
A 152 25 Zusterstraat Hubrechtse Dina 0-0-0
 0  0-0-0
 0  15-02-82 Middelburg
A 94  Manhuisstraat noordzijde Hubregtse Jan 0-0-0
D 66  0-0-0
E 88  19-06-46 Goes
E 88  Voorstad zuidzijde Hubregtse Jan 0-0-0
A 94  0-0-0
 0  19-06-46 Goes
E 88  Voorstad Hubregtse Jan 0-0-0
 0  0-0-0
 0  19-06-46 Goes
E 88  Voorstad Hubregtse Jan 0-0-0
 0  11-06-00
D 191  19-06-46 Goes
D 191  Nieuwstraat Hubregtse Jan 16-06-53
E 88  0-0-0
A 100  19-06-46 Goes
A 100  Zusterstraat Hubregtse Jan 0-0-0
D 191  0-0-0
A 152  19-06-46 Goes
A 152 32 Zusterstraat Hubregtse Jan 0-0-0
A 100  0-0-0
 0  19-06-46 Goes
C 251 Lange Vorststraat oostzijde Wolfaert Johannes 01-05-40 Hontenisse B 264 0-0-0
B 144 11-01-18 Dordrecht
B 144 Tussen de 2 Poorten westzijde Wolfaert Johannes 01-05-40 Hontenisse C 151 0-0-0
C 248 11-01-18 Dordrecht
C 248 Lange Vorststraat oostzijde Wolfaert Johannes 01-05-40 Hontenisse B 144 0-0-0
C 116 11-01-18 Dordrecht
C 116 Lange Vorststraat westzijde Wolfaert Johannes 01-05-40 Hontenisse C 148 0-0-0
30-12-99 01-01-18 Dordrecht
C 116 Lange Vorststraat Wolfaert Johannes 01-05-40 Hontenisse 30-12-99 0-0-0
30-12-99 01-01-18 Dordrecht
C 112 Lange Vorststraat Wolfaert Johannes 0-0-0
C 116 0-0-0
B 102 01-01-18 Dordrecht
B 102 Sint Jacobstraat Wolfaert Johannes 0-0-0
C 112 0-0-0
B 133 01-01-18 Koewacht
B 133 Sint Jacobstraat Wolfaert Johannes 0-0-0
B 102 0-0-0
30-12-99 01-01-18 Dordrecht
D 182 Nieuwstraat westzijde Wolfaert Catharina 0-6-1826 Kattendijke E 30 0-0-0
30-12-99 28-04-24 s-Heerenhoek
D 182 Nieuwstraat Wolfaert Catharina 0-7-1826 Kattendijke 30-12-99 09-12-50
B 222 28-04-24 s-Heerenhoek
B 222 Molendijk Wolfaert Catharina 0-6-1828
30-12-99 0-0-0
A 94 28-04-24 s-Heerenhoek
A 94 Zusterstraat Wolfaert Catharina 0-0-0
B 222 0-0-0
D 211 28-04-24 s-Heerenhoek
D 211 Nieuwstraat Wolfaert Catharina 0-0-0
A 94 0-0-0
30-12-99 28-04-24 s-Heerenhoek

Geen opmerkingen:

Een reactie posten