zondag 24 juni 2012

Belastingkohieren niet zo gemakkelijk maar wel erg leuk

Enkele dagen terug ontdekte mijn onderzoekspartner Richard een website met een bewerking op de belastingkohieren van Hardinxveld uit 1733 gemaakt door Jan van Brandwijk. Een goede gelegenheid om de de eerste generaties van de Ambachtsheerlijn nog eens tegen het licht te houden. De eerste 2 a 3 generaties zijn in 1733 allemaal al overleden. Maar voor de volledigheid beginnen we bij de kinderen van Adriaen Cornelisz Ambochtsheer en als eerste pakken we Jacob Ariens Ambachtsheer. Slechts 1 van zijn 3 zonen Arij Jacobs heeft mannelijk nageslacht voortgebracht en van slechts 1 van Arie's zonen hebben we nageslacht gevonden. Jacob Ariens Ambagtsheer getrouwd met Sijgje Jans de Krijger. En helaas vinden we deze Jacob niet terug in de belastingkohieren. Het gaat echter om de eigenaren van de huizen en we weten niet of Jacob zelf een huis bezat of slechts een huisje huurde. Mogelijk was hij in 1733 al overleden maar zijn vrouw leefde beslist nog. Van zijn kinderen weten we verder weinig.

Van Barber Ariens weten we dat in iedergeval 2 kleinzonen zich Ambagtsheer noemden. De eerste Arien Dircksz Ambagtsheer is in Hedel gaan wonen (of Molenaarsgraaf). De tweede Claes Dirksen Ambagtsheer vinden we terug in het kohier

128 Klaes Dirkse Ambagtsheer 0-15

Klaes heeft tot 1745 geleefd en we weten ook dat hij redelijk vermogend was. Klaes moet tot de klasse van welgeborenen gehoord hebben en wist 2x een rijke vrouw te trouwen. Hierdoor heeft hij zijn kinderen een grote erfenis kunnen nalaten. Klaas had totaal 5 zonen. Twee van de zonen zijn jong overleden (Arie en Claes). Twee (Dirck en Jacob) vinden we terug in de kohier

124 Dirck Claesse Ambagtsheer 0-17 (1789 op 1-7)
204 Jacobus Claase 1-0

Dirck is kinderloos gestorven en Jacobus was in 1733 al 6x vader geworden en zijn vrouw was zwanger van nummer zeven. Daarna zouden er nog zes kinderen volgen. De meeste zijn helaas al jong overleden maar evengoed heeft Jacobus een rijk nageslacht voortgebracht dat nog steeds voortleeft. Velen Ambagtsheer families uit Amsterdam en omstreken kunnen zich tot zijn nageslacht rekenen.

De laatste zoon van Klaes Dirkse is Teunis Klaase Ambagtsheer. Hij is in 1732 getrouwd en woonde misschien nog niet op zichzelf of bezat nog geen eigen woning. Uiteindelijk erft Teunis van zijn vader en moeder een aanzienlijk vermogen want in 1744 koopt hij van zijn halfbroer Rijk Teunisz de Weerd voor 200 gulden, 50 roeden land met een huis erop. Hij overlijdt op hoge leeftijd helaas kinderloos.

We kunnen Teunis Klaase niet echt terugvinden maar vinden wel

150 Teunis en Rijk de Weerd 1-5 (1793 op 1-13)

Of hier Teunis Klaase Ambachtsheer bedoelt wordt is niet meer na te gaan.

De volgende zoon van Adrian Corneliszn is Arie Ariens Ambachtsheer. Arie was rond 1670 schepen van Hardinxveld en hij heeft 4 zonen gekregen. Zoon Arie is al jong overleden en is voor zover bekend nooit getrouwd. Pieter is altijd alleen gebleven en kinderloos gestorven. Zoon Cornelis is eveneens jong gestorven maar had nog wel een zoon Arie Cornelisse. Deze is echter met zijn moeder en stiefvader meegegaan en buiten Hardinxveld opgegroeid. Van hem is verder niets meer bekend.

De laatste zoon Andries hij had meerdere zonen maar van slechts 1 zoon Cornelis Andriesen getrouwd met Aeltje Ariensdr de Ruyter hebben we nageslacht gevonden. Wederom heeft van hem slechts 1 zoon nageslacht gebracht en die was in 1733 nog te jong. Zoon Cornelis Andriessen zouden we echter wel verwachten in het overzicht. Hij moet zeker bemiddeld genoeg zijn gezien de rijkdom van zijn voorouders. Andries erft namelijk via zijn moeder nog een klein fortuin omdat zijn moeder de kleindochter was van de schout van Dubbeldam. En ook zijn vader heeft als schepen diverse aankopen van panden in Hardinxveld gedaan. Mogelijk is Cornelis Andriessen al voor 1733 overleden. Dat moet dan vlak daarvoor gebeurd zijn want op 22 mei 1732 wordt nog een dochter van hem gedoopt.

De laatste zoon is Toenis Ariens ook bekend als Toenis Ariens Klophamer. Hij had slechts 1 zoon Teunis Teunisse getrouwd met Jannigje Cornelisse (van Oostende) en deze zoon is al in 1698 overleden. Deze Teunis had weer 3 zonen, maar alleen van zoon Teunis is nageslacht terug gevonden. We vinden Teunis als:

172 Teunis Teunisse Ambagtsheer, een huijs 0-10
193, Teunis Teunis Ambagtsheer, een huttie. nihil

Mogelijk leefde in de huttie een broer of zuster. Deze Teunis had vijf zonen zijn jongste ook Teunis geheten was in 1733 al overleden. Balten is verhuist naar Hendrik Ido Ambacht en Cornelis naar Werkendam. De overgebleven 2 Pieter en Arie uit zijn eerste huwelijk vinden we terug:

188 Pieter Teunisse Ambagtsheer 0-8
216 Arien Teunisse Ambagtsheer 1-0

Hun zonen waren nog te jong in 1733 om zelfstandig te leven dus hier eindigt de lijst. We kunnen dus concluderen dat we bijna alle nakomelingen kunnen terug vinden in deze kohieren bewerking. Het geen bevestigt dat onze genealogie tot zover compleet lijkt. Voor de verandering kunnen we zeggen dat de belasting het eens leuker gemaakt heeft.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten